Aloja

Cenu aptauja Nr. CA 2020/02 “Datu aizsardzības speciālista pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai” / PĀRTRAUKTS

Publicēts 22.01.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 30. janvārim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

PAZIŅOJUMS