Alojas administrācija

Barikāžu atceres pasākums Staicelē

Visā Latvijā, un arī Staicelē, katru gadu atzīmē 1991. gada janvāra Barikāžu piemiņas dienu.  Novadpētniecības pulciņa dalībnieki savlaicīgi noformēja skolas foajē ar mūsdienīgām barikādēm. Ar vēsturisko materiālu lepojas un par 1989.–1991. gada notikumiem stāsta laikrakstu „Progress” pēdējie numuri, „Auseklis” pirmie numuri, „Skolotāju avīze” un Latvijas Tautas frontes laikraksts „Atmoda”. Avīžu lapaspušu kopijas, tā laika liecinieces ir apskatāmas izstādē „Barikāžu laiks”.

Ceturtdien, 16. janvārī, Staiceles pamatskolas skolēni pulcējās pie atmiņu ugunskura. Pasākuma ievadā Viesturs Titovs (9.kl.) un Regnārs Nerips (8.kl.) skolēniem atgādināja 1991. gada janvāra notikumu secību. Pēc tam viesi un skolēni stāstīja savu radinieku atmiņu stāstus par neaizmirstamajiem notikumiem pirms 29 gadiem Latvijā. Ciemos ar stāstu bija ieradies arī 4. klases skolnieces Daces tētis – Harijs Štemers, muzeja vadītāja Indra Jaunzeme pieminēja staiceliešus – Tautfrontiešus Dailu Graviņu, Viju Kruju, Antru Rudzīti, Edvīnu Rumbu un Ilgvāru Kubuliņu, kuri organizēja un piedalījās tā laika notikumos.  Katrs stāstītājs iemeta simbolisku Atmiņu pagali mūsu kopīgajā ugunskurā.

Pasākuma laikā apskatījām skolotāja Paula Apsīša Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi ar apliecību. Man bija iespēja skolasbiedriem parādīt savas kolekcijas Barikāžu piemiņas monētu „Janvāris 1991” kura tika laista klajā 2006. gadā.

Pasākuma noslēgumā visi vienojās kopīgā dziesmā “Daugav’s abas malas..”, padzērām tradicionālo tēju un pacienājāmies ar cepumiem.

Paldies, veikala „Top” un „Miks” kolektīviem par sagādāto izejmateriālu barikāžu izstādes radīšanai.

Ruslans Andrejevs ( 7.kl.), Staiceles pamatskolas novadpētniecības pulciņa dalībnieks

Foto M.Zālamane