Alojas administrācija

Alojas novada saimniekservisa vadītājs Pēteris Bojārs par pirmo gadu amatā

Alojā dzimušais un augušais Pēteris Bojārs aizvadījis nu jau gadu, veicot vadītāja pienākumus Alojas novada saimniekservisā. Lai gan P. Bojārs pēc 9. klases absolvēšanas savu mācību un studiju dzīvi uzsāka Valmierā, tomēr šis novads Pēterim vienmēr ir bijis īpašs, jo Alojā pavadīti bērnības un jaunības gadi. Šobrīd Pēteris par savām mājām sauc Valmieru, kur viņš jau vairākus gadus dzīvo kopā ar savu sievu un divām mīlošām meitām. Taču Alojā vēl aizvien dzīvo viņa vecāki, kas ir spēcīgs faktors, kas liek Alojas novada saimniekservisa vadītājam cīnīties par šī novada attīstību.

Pētera dzimtās mājas atrodas Alojā, tomēr darba uzsākšana šeit bija apstākļu sakritība

Uzskatu, ka darba uzsākšana šeit bija vairāk nejaušība un apstākļu sakritība. Tajā mirklī es biju gatavs jauniem izaicinājumiem, kā arī saņēmu uzaicinājumu no Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Jurģa Rāceņa par šīs vakances pieejamību, nolēmu pieteikties konkursā un tiku apstiprināts šim amatam, – skaidro Alojas novada saimniekservisa valdes loceklis.

Gads paskrējis vēja spārniem

Laiks, strādājot šeit, ir pagājis tik ātri, ka, šķiet, esmu sācis strādāt tikai vakar, – smej Pēteris. Šī ir bijusi mana pirmā pieredze šāda uzņēmuma vadīšanā, iepriekšējā darba pieredze bija saistīta ar tirdzniecības uzņēmumu vadīšanu un pārdošanas organizēšanu. Kad uzsāku darbu šajā amatā, viss šķita izaicinājumu pilns. Tikai laikam ejot, redzot  progresu un sakārtotību, parādījās arī gandarījuma sajūta par pavadīto laiku un padarīto darbu. Un visus darbus uzliekot uz papīra, kas izdarīti šī gada laikā, varu saprast, kāpēc šis gads pagājis tik ātri.

Izaicinājumi šajā amatā bijuši vienmēr

Ik dienu, gribētos teikt, ka pat uz katra soļa, saskāros ar izaicinājumiem, jo darbu tiešām ir bijis daudz. Pirmais pārbaudījums un izaicinājums bija pirmajā darba nedēļa, kad pie mums viesojās raidījums Bez Tabu. Šis gadījums bija saistīts ar Alojas katlu mājas avārijas stāvokli. Tajā brīdī šķita, ka ir bezizejas situācija – katls bija avārijas stāvoklī, bet finanšu līdzekļi nebija pieejami, un solim pa solim viss tika savests kārtībā, taču, lai izdarītu, bija jāmeklē finansējums kredītiestādēs. Šobrīd katlu mājas tehniskais stāvoklis ir sakārtots un  tā ir reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā, kas iepriekš nebija izdarīts. Pēc šīs ”aukstās dušas” tika veikta reorganizācija gan uzņēmuma iekšējai, gan ārējai videi. Lai nodrošinātu strukturētu iestādes darbību, tika sakārtota uzņēmuma struktūra un tās darbība – pārskatītas un izvērtētas darbinieku kompetences, veiktas regulāras instruktāžas, atjaunota darbinieku darbu uzskaites sistēma un ieviesta bezskaidras naudas norēķinu sistēma un, kas nav mazāk svarīgi, tika organizēti arī dažādi kolektīva saliedēšanās pasākumi. Uzsākām darbu ar debitoriem (parādniekiem), šis process vēl joprojām turpinās. Manuprāt, šīs ir būtiskas lietas, kas nepieciešamas, lai organizācija spētu funkcionēt un būt spēcīga, – skaidro saimniekservisa vadītājs, kurš, būdams šajā amatā strādājis arī pie organizācijas tēla veidošanas. Šī gada laikā notikusi Alojas novada saimniekservisa logo maiņa, auto un darba apģērba apdrukāšana. Esam izveidojuši uzņēmuma kontu sociālajā medijā Facebook, kur arī veidojam regulāru komunikāciju ar klientiem un citām iesaistītajām pusēm. Lai saprastu klientu domas un vēlmes, šī gada laikā ir organizētas arī tikšanās ar iedzīvotājiem. Liels darbs ir ieguldīts arī apsaimniekošanā esošo īpašumu apsaimniekošanā un apsekošanā, kurā iesaistījās arī Valsts Kontrole. Pirms apkures sezonas Staicelē, Lielā ielā 7, bija jārisina jautājums arī par jaunu katlu uzstādīšanu. Faktiski staicelieši varēja palikt bez siltuma, bet katlu nomaiņa noritēja veiksmīgi un šobrīd var sildīties ar jaunajiem apkures katliem.

Uzņēmuma plāns ir atjaunot un paplašināt centralizēto siltumpiegādi Alojā

Šobrīd strādājam pie projekta, kas saistīts ar Alojas siltumtrašu rekonstrukciju, pērn tika noslēgts līgums par Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrādāju, kas izstrādāja Alojas jaunu siltumtrašu un katlu mājas izbūves plānu. Pašlaik siltumtrases jau tiek projektētas, tiek pārrunāts ar potenciālajiem klientiem, kuri varētu pieslēgties un izmantot šo pakalpojumu tuvākajā nākotnē. Domāju, ka iedzīvotājiem ir svarīgi apzināties, ka klienta līdzdarbošanās mūsu uzņemamam un pašiem iedzīvotājiem sniedz daudz. Jo vairāk klientu izvēlēsies izmantot šo pakalpojumu, jo mazākas būs siltuma tarifa izmaksas. Šis ir būtisks projekts, jo centralizētā siltumpiegāde vienmēr būs lētāka, nekā decentralizētā. Šis projekts ilgtermiņā ir gan ekonomiski izdevīgāks, gan dabai draudzīgāks, – informācijā dalījās valdes loceklis.

Tuvākajā laikā ir nozīmīgi uzlabot Staiceles ūdens saimniecību – gan ūdens vadu, gan notekūdeņu sistēmu, kura ir katastrofālā stāvoklī. Mēģināsim piesaistīt valsts finansējumu, jo ES finansējums šobrīd nav pieejams. Būs jāveic arī Alojas veco ūdens vadu TEP izstrāde. Strādājot pie šī projekta, īsti nav izprotams, kādēļ 2010. gadā, kad izbūvējot kanalizācijas tīklus Alojas pilsētā, netika nomainīta arī vecie ūdens vadi.

Domāju, vēl viens izaicinājums šogad būs māju apsaimniekošanas jautājumā. Mums ir jāsaprot, kā un ar kādiem līdzekļiem atjaunot 30 – 60 gadu nodzīvotas mājas, kurās šos gadus, principā, ir ieguldīts ļoti maz. Visu laiku ir izaicinājums un nemitīgs darbs – strādājam ar agrāk veikto projektu sekām un atjaunošanu, bet paralēli šim darbam visu laiku tiek plānoti un izstrādāti arī jauni projekti. Šogad vēl esam vinnējuši konkursā un  uzņēmušies  Alojas un Staiceles kapsētu apsaimniekošanu, kas arī prasa papildus resursus un uzmanību.

Veiktas izmaiņas pakalpojumu tarifa plānos

Iespējams, kāds no iedzīvotājiem, kas ir mūsu klients teiks, ka šī gada laikā ir pieņemti arī nepopulāri lēmumi, kas, piemēram, saistīti ar siltumtarifu un ūdens tarifu paaugstināšanu, tomēr ir jāapzinās, ka šie tarifi nebija paaugstināti desmit gadus. Ir jāsaprot, ka pa šiem gadiem ir mainījušās arī algas, elektrības un citas izmaksas. Neskatoties uz esošajām izmaiņām, pavasarī gaidāmas izmaiņas arī norēķinu kārtībā. Būs jāpiemaksā par rēķinu piegādi. Sāksim aprēķināt daudzdzīvokļu mājām zudumus uz dzīvokļiem un tiem klientiem, kuri nebūs nodevuši laicīgi skaitītāju rādītājus, tiks aprēķināts vidējais patērētais pa 6 mēnešiem,– informēja P. Bojārs.

Esam palikuši pamanāmāki un atvērtāki

Uzskatu, ka uzņēmums un mūsu darbinieki ir kļuvuši organizētāki, atbildīgāki, un vienotāki! Esam palikuši pamanāmāki un atvērtāki, un arī mūsu klienti ir palikuši saprotošāki. Domāju, ka klienti ir sapratuši, ka mēs esam uzņēmums, kas dara cik tas ir mūsu spēkos, un cik paši klienti ir spējīgi maksāt vai ir gatavi ieguldīt. Nauda no gaisa nekrīt un nekritīs.

Arī šajā gadā es un mana komanda esam gatavi gādāt par komunālās saimniecības attīstību Alojas novadā. Ceru, ka mana komanda un klienti  turpinās mani atbalstīt un būs gatavi jauniem izaicinājumiem, jauniem projektiem, jo viens nevar būt karotājs. Paldies uzņēmuma komandai par atbalstu, kas jūtams katru dienu!

Informāciju sagatavoja:

Regīna Grosa

Foto: No P. Bojāra personīgā arhīva