Aloja

Arī šogad notiks Biznesa Izmēģinājumu Laboratorija

Alojas novada domei ir izveidojosies veiksmīga sadarbība ar Vidzemes Augstskolu un Vidzemes Augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centru. Sadarbības rezultātā 2019. gadā Dome piedalījās Inovāciju Laboratorijā, kā arī notika apmācības jaunajiem uzņēmējiem Biznesa Izmēģinājumu Laboratorijas ietvaros.

Arī šogad notiks Biznesa Izmēģinājumu Laboratorija. 11. februārī plkst. 18.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā SALA notiks Biznesa Izmēģinājumu Laboratorijas infromatīvais pasākums. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt, kas ir Biznesa izmēģinājumu laboratorija; būs iespēja tikties ar 2019. gada B-LAB dalībnieci, kura pastāstīs savu biznesa veiksmes stāstu; varēs satikt citus dalībniekus ar kuriem varēs diskutēt par un ap biznesu pie uzkodu galda; kā arī varēs izvērtēt savu turpmāko dalību B-LAB aktivitātēs.

Ikviens, kam ir interese par uzņēmējdarbību ir aicināts piedalīties gan infromatīvajā pasākumā, gan Biznesa Izmēģinājumu Laboratorijas aktivitātēs.

Kontaktpersona: Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre, tel. 25749131, e-pasts: sabine.sture@aloja.lv.