Alojas administrācija

Izglītības satura plānošana vispārējā vidējā izglītībā Alojas Ausekļa vidusskolā

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolās vai savai profesionālajai darbībai.

Saskaņā ar 2019.gada septembrī valdībā pieņemto vispārējās izglītības standartu, kas stāsies spēkā pakāpeniski no 2020.gada 1.septembra, skolēniem būs iespēja nozīmīgi vairāk mācīties sev interesējošus saturu, aptuveni 30% mācību laika mācoties mazāku skaitu priekšmetu saskaņā ar savām nākotnes interesēm un apgūstot tos padziļināti. Vispirms jauniešiem tiek dota iespēja padziļināt un vispārināt pamatizglītībā apgūto(10.,11.kl.), tad mācīties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā(11.,12.kl.). Saskaņā ar jauno standartu skolā jāīsteno vismaz divi padziļināto kursu komplekti jeb izvēļu grozi, katrā iekļaujot vismaz vienu atšķirīgu kursu no pārējiem izvēļu groziem.

Ievērojot iepriekš minētos nosacījumus 21.janvārī 16 skolotāji metodiskajā pēcpusdienā strādāja pie mācību “grozu” izveides, iepriekš apzinot 9.klašu skolēnu intereses. Skolotāji apskatīja un izanalizēja visas mācību jomas – valodu mācību jomu, sociālo un pilsonisko jomu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomu, dabaszinātņu mācību jomu, matemātikas mācību jomu, tehnoloģiju mācību jomu, veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomu, tāpat starpdisciplināro kursu. Skolotāji, strādājot grupas, izveidoja četrus izvēļu grozus. Lai turpmāk varētu precīzi saprast, kādus padziļinātos kursu komplektus varētu licenzēt vēl notiks papildus noskaidrotas 9.klašu skolēnu intereses un sekos individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem.

Aicinu vecākus un skolēnus izvērtēt savas vēlmes un intereses, lai mēs visi veiksmīgi un labi sagatavojušies varam sagaidīt 2020./2021.mācību gada 1.septembri.

Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece mācību jomā Inatra Vaļicka