Aloja

Informācija par izmaiņām SIA Alojas Novada Saimniekserviss norēķinu sistēmā

1. Sākot ar 01.03.2020 rēķinā tiks aprēķināta maksa par rēķina piegādi – 0,42 EURO ar PVN. Neattiecas uz tiem klientiem, kuri rēķinus saņem elektroniski e-pastā vai klātienē, saņemot tos drukātā formātā.

2. Sākot ar 01.03.2020 rēķinā tiks aprēķināta maksa par rēķina piegādi ar pasta starpniecību – 1,27 EURO ar PVN.

3. Sākot ar 01.03.2020 daudzdzīvokļu mājas ūdens un kanalizācijas zudumi, kas rodas no dzīvokļu skaitītāju summas un kopējās mājas skaitītāja rādījumu starpības, tiks sadalīti uz dzīvokļu skaitu. To paredz MK noteikumi Nr.1013

4. Sākot ar 01.03.2020 visiem klientiem, kuri nenodos ūdens skaitītāju rādījumus līdz nākamā mēneša 5. datumam, automātiski tiks aprēķināts, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem. To paredz MK noteikumi Nr.1013.

    Ar cieņu,

 Valdes loceklis  Pēteris Bojārs