Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr. CA 2020/05 “Pazemes ūdeņu kontrole rekultivēto izgāztuvju “Reiši”, “Ozoli” un “Mežiņi” teritorijā 2020. un 2021. gadā”

Publicēts 03.02.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 13. februārim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv