Aloja

Alojas novadā tuvojas tūrisma sezona

Gatavojoties jaunajai tūrisma sezonai, Alojas novada TIC un muzeju pārstāvji piedalījās 27. starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū “Balttour 2020” Rīgā, kas norisinājās trīs dienas no 31. janvāra – 2. februārim. Šoreiz gan ar Alojas novada tūrisma piedāvājumu, gan ar tūrisma klāstera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” (“Vidzemes piekraste” Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Saulkrastu un Carnikavas novadi) tūrisma piedāvājumu darbojāmies kopējā Vidzemes Tūrisma Asociācijas (VTA) stenda ietvaros, strādājām kopā ar Staiceles Lībiešu muzeja “Pivālind” direktori Indru Jaunzemi, mums pievienojās Muzeja krājuma glabātāja Inese Timermane un praktikants, SSPV audzēkne Zane Konstantinova, kā arī ar Vidzemes piekrastes pašvaldību (Limbažu, Salacgrīvas, Saulkrastu, Carnikavas) TICu darbiniekiem. Pasākuma dienās informējām visus interesentus par iespējām apmeklēt Alojas novadu un Vidzemes piekrasti dažādām tūrisma mērķauditorijām: ģimenēm ar bērniem, senioru grupām, dabas tūrisma mīļotājiem, ūdenstūrisma cienītājiem u.c. Informējām par jaunumiem tūrisma piedāvājumā Alojas novadā, par naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumu iespējām.

Kā jau katru gadu, arī šogad apmainījāmies ar visiem Latvijas TICiem ar jaunākajiem tūrisma materiāliem, kurus aicinu iepazīt un aplūkot Alojas novada TIC, TIP bibliotēkās un pie uzņēmējiem info stendos novadā.

Tā kā darbojāmies kopā ar VTA iesaistītajām pašvaldībām, tad radās jauni kontakti un sadarbības iespējas ar apkārtējiem novadiem. Te var uzsvērt Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu novadu, tika aktualizētas idejas sadarbības modelim, kas ir aizsācies jau pirms vairākiem gadiem (noslēgts sadarbības līgums Salacas upes baseina pašvaldībām). Pasākumu trīs dienu laikā apmeklēja 28 364 apmeklētāju.

Jaunajā sezonā aicinām visus interesentus daudz laika pavadīt pie dabas, doties pārgājienos. Esam izveidojuši maršrutus Alojas novadā un pārgājienu ciklu “Iepazīsti Alojas novadu”. Uz tikšanos pārgājienā!

Sagatavoja:

Inese Timermane, Alojas novada TIC