Alojas administrācija

Uzsākts projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā”

Š.g. 30. janvārī starp Alojas novada domi un Centrālo Finanšu un Līgumu Aģentūru (CFLA) tika noslēgta Vienošanās Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/021 īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Alojas novadā. Personām ar garīga rakstura traucējumiem būs iespēja apgūt  sociālās prasmes un tiks dota iespēja kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, iekļauties darba tirgū.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti atbilstoši sociālie pakalpojumi  un rehabilitācija.

Projekta ietvaros tiks veikta pašvaldībai piederošā Vīķu muižas slimnīcas ēkas pielāgošana grupu dzīvokļu izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem, Vīķu muižas teritorijā esošajā saimniecības ēkā tiks izvietots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, kur tiks radīti labvēlīgi apstākļi, lai saturīgi pavadītu laiku, saņemtu rehabilitācijas pakalpojumus un iegūtu ikdienai noderīgas prasmes, kas, savukārt, dos iespēju labāk iekļauties sabiedrībā. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks izveidots Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Alojas sporta hallē, Alojas pilsētā.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada janvāris līdz 2021. gada decembris

Finansējums:  Kopējās indikatīvās projekta izmaksas ir 1 382 496,31 EUR, tai skaitā ERAF finansējums –  558 855,42 EUR, Valsts budžeta dotācija – 28 098,88 EUR.

Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja A. Miškovska