Aloja

Janvāris Puikules tautas namā

Ātri pagāja 2019. gads. Tikpat žigli aizsteidzies jau 2020. gada pirmais mēnesis. Puikules tautas namā janvārī ir paspēts izdarīt daudz. Abi gadi sasaistījās nepārtrauktā vijumā ar Vecgada balli, kuru sākām 31. decembrī, bet beidzām jau Jaunajā gadā! Patiess gandarījums par atsaucību! Pirms šī pasākuma, protams, mazliet bažas bija – vai tieši Vecā gada pēdējā vakarā būs interese doties svinēt uz tautas namu. Izrādījās, ka uztraukums bijis nevietā, jo interese bija, atsaucība arī. Tāpat liels gandarījums par salūtu, kuru sanesām visi kopīgi. Paldies!

Jau 3. janvārī, pateicoties Limbažu Fonda aktivitātei, kopā ar Limbažu, Salacgrīvas, Krimuldas novada un citiem Alojas novada pagastu senioriem, arī Brīvzemnieku pagasta seniori kuplā skaitā apmeklēja Koncertu Limbažu kultūras namā, kurā piedalījās Limbažu novada pašdarbības kolektīvi. Pilnajā zālē tika sumināts arī pats Limbažu fonds, kuram šogad apaļa gadskārta – 10 gadi. Labus vārdus fondam veltīja arī Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja Dace Tauriņa, apsveikumus un laba vēlējumus izteica fonda dibinātāji, sadarbības partneri, atbalstītāji.

Protams, turpinājām iepriekšējos gados aizsākto tradīciju demonstrēt latviešu filmas. Tā 9. janvārī varējām noskatīties filmu “Jaungada taksometrs 2”. 21. janvārī pēc sarunām pie tējas tases un sviestmaizēm, kopīgi ar aculieciniekiem, atcerējāmies 1991. gada Barikādes. Mazliet darba kārtību izmainīja laika apstākļi – stiprā lietus dēļ Barikāžu piemiņas ugunskuru sakūrām, bet tomēr sarunas vedām iekštelpās… Un pēc tam vērojām pagājušā gada visvairāk skatīto A. Graubes filmu “Dvēseļu putenis”. Paldies apmeklētājiem! Vērojot pilno zāli, gribas domāt, ka ar mūsu vērtību skalu viss ir kārtībā! Tāpat Puikules muižā visu mēnesi bija skatāma izstāde veltīta Barikāžu laikam.

29. janvārī skatītāju pilnā Ozolmuižas skolas zālē Māras Hornas lugu “Iz senioru dzīves” izrādīja Pociema amatierteātris režisores Sarmītes Strazdiņas vadībā. Patīkami redzēt galvenajās lomās mūsējos Ināru un Juri Vītiņus.

Sieviešu vokālais ansamblis Sonus koncertēja Urgas pansionātā, deju kolektīvs Ozoli  sadejoja Umurgas kultūras namā. Tāpat bez augšminētajiem kolektīviem visu mēnesi čakli mēģinājumos strādāja gan bērnu kolektīvs Notiņas, gan amatierteātris, gan kokapstrādes pulciņš.

Tomēr vislielāko gandarījumu deva tautas nama jaunais pasākums “Prāta mežgis”. Puikules tautas nams sadarbībā ar biedrībām “Attīstība plus” un “LSK Naktsvijoles” 2020.gadā aizsāka jaunu pasākumu ciklu, kurš šajā sezonā notiks 4 kārtās. 1. kārta 18. janvārī noritēja jautrā, draudzīgā atmosfērā. Spēļu 1. kārtā piedalījās 4 erudītas komandas, 3 no tām bija vietējo iedzīvotāju un 1 viesu komanda no Viļķenes pagasta.

Informāciju sagatavoja: Puikules tautas nama vadītāja Ziedīte Jirgensone