Alojas administrācija

Plānots pagarināt projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”

Jau aizvadītais gads tika pavadīts veselīga dzīvesveida iezīmē. Alojas novada iedzīvotājiem bija iespēja projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros izzināt sevi, pārbaudīt savu veselības stāvokli, gūt jaunus  ieteikumus un atziņas veselības uzlabošanai, kā arī iesaistīties dažādās sportiskās aktivitātēs.

Pateicoties iedzīvotāju aktīvajai līdzdalībai un atsaucībai projekta organizētajās aktivitātēs, Alojas novada dome ir iesniegusi līguma grozījumus un, līdz ko tie tiks saskaņoti, plānots projektu pagarināt līdz jūnijam. Tādējādi iedzīvotājiem tiks dota iespēja iesoļot pavasarī vēl aktīvāk, kustīgāk un veselīgāk!

Pašreiz tiek plānotas gan aktīvās aktivitātes ar sporta nodarbībām, gan tikpat aktīvas aktivitātes pie dabas, kā arī papildus uzsvars tiks likts uz izzinošām un vērtīgajām lekcijām par veselību un veselīgu dzīvesveidu.

Rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs un politiķis Rainis savulaik ir teicis “Vissvarīgākais veselības uzturēšanā ir griba uz veselību. Arī dziedināšanā griba dara vislielāko. Bez ārsta slimnieks var tapt vesels, bez gribas nevar.” Atsaucoties uz šo vērtīgo citātu, Alojas novada dome vēl gribasspēku iesaistīties un līdzdarboties projekta aktivitātēs ikvienam novada iedzīvotājam!

Informāciju sagatavoja: Aiva Miškovska