Aloja

Meteņi PII Auseklītis Vilzēnos

Dedziet, meitas, gaišu guni,

Pušķojiet istabiņu:

Tilti rīb, važi skan,

Metens brauca pār kalniņu:

Metens brauca pār kalniņu,

Saules groži rociņās.

          /latv. t.dz./

 6.februārī Vilzēnu bērnudārzā svinēja Meteņu dienu – ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas svētkus.

Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kad daba pamazām mostas no ziemas miega un visapkārt jau jūtama pavasara elpa.  Meteņi ir jautri svētki, to ieražu pamatā ir rūpes par nākamā gada  auglību un labklājību.

Saimniece visus aicināja pagalmā uz jautrām dejām, rotaļām, mīklu minēšanu, Meteņdienu ticējumu skandināšanu.

Grupas “Mazās kamenītes “ bērni aicināja visus kopīgā rotaļā “Cūciņa diet gāja” un velt bumbas, lai vasarā kāpostiem izaugtu lielas galviņas.

“Taurenīši “  bija paslēpuši katras grupiņas laimes pogu, kura bija jāatrod, lai veiktos visi darbiņi. Atrastās pogas  tika iemestas maisā , lai mēs visi būtu laimīgi.

“Kamenītes “ rādīja kā jālielās, lai būtu bagātīgs ražas gads un aicināja visus slidināties no slidkalniņa rotaļlaukumā, jo vizināšanās ar ragaviņām izpalika. Mazākās grupas bērni tika izvizināti ķerrā.

Vismazākie bērnudārza audzēkņi grupiņā “Pelēni” kopā ar audzinātājām  visus nopēra ar Meteņa slotiņu, lai nebūtu slinki.

Kā dabā notiek cīņa ziemai ar pavasari, tā arī mums bija cīņa virves vilkšanā.

Jautrības noslēdzās ar graudu maisa vilkšanu pāri bērnudārza nelielam dārziņu, lai tajā izaugtu laba raža.

Svētki bija jautrības pilni. Mūs lutināja spožie un siltie saules stari, kuri vēstīja par pavasara tuvošanos, bet vēsais vējiņš atgādināja, ziema vēl nav beigusies.

Uz drīzu tikšanos, pavasari!

Informāciju sagatavoja: Pirmsskolas izglītības skolotāja A. Sloka

Foto: Kristina Gančaka