Aloja

Uzņēmēju konsultatīvā padome uzsāk sadarbību ar skolām

2019. gada 19. septembrī tika ievēlēts jauns uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs. Vienā no pirmajām jaunās padomes sēdēm tika noteikti divi galvenie virzieni, kuros padome varētu darboties. Viens virziens- Alojas novada nekustamo īpašumu apzināšana un pārdodamo un izīrējamo īpašumu popularizēšana, otrs virziens – uzņēmēju sadarbība ar skolām, veicinot skolēnu zināšanas par Alojas novada uzņēmumiem un profesijām tajos.

Pašlaik Uzņēmēju konsultatīvā padome ir uzsākusi aktīvu sadarbību ar skolām. Padomes locekļi organizēja tikšanos ar skolu pārstāvjiem, lai pārrunātu padomes un skolu iespējamo sadarbību. Tikšanās rezultātā tika nolemts organizēt projektu dienas skolās, kuru ietvaros skolēni iepazīst Alojas novada uzņēmums un to profesijas. Padome izstrādāja nolikumu, pēc kura skolēni ievāca informāciju un veidoja savas projekta prezentācijas. Pirmā projekta dienu prezentācija notika 15.janvārī Staiceles pamatskolā, bet nākošās prezentācijas norisinājās Ozolmuižas pamatskolā 16.janvārī. Savukārt Alojas Ausekļa vidusskolā skolēni savas projektu prezentācijas prezentēja 7.februārī. Skolēnu projektu prezentācijas mainīgā sastāvā klausīties devās arī Uzņēmēju konsultatīvas padomes locekļi, Alojas novada domes priekšsēdētājs, jaunatnes lietu speciāliste un komercdarbības speciāliste, kuri izvērtēja un noskaidroja labākās skolēnu prezentācijas. Labākās prezentācijas ieguva balvas no saimnieciskās darbības veicējas Ilzes Ozolas –  ielūgumu uz pārgājienu purvā ar purva kurpēm. Pēc skolēnu prezentācijām padomes pārstāvji iepazīstināja arī ar sevi, bet priekšsēdētājs skolēniem deva savus ieteikumus, savukārt jaunatnes lietu speciāliste un komercdarbības speciāliste aicināja skolēnus piedalīties Ēnu dienā 2020.

Noslēdzoties projektu dienām, skolu pārstāvji un Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi, secināja, ka sadarbība ir uzsākusies veiksmīgi un tā noteikti ir jāturpina, skolēniem dodoties ciemos pie uzņēmumiem, uzņēmējiem vadot kādu mācību stundu skolā vai kā citādi veicinot savstarpējo sadarbību.

Teksts un foto :

Sabīnes Stūre