Alojas administrācija

SALĀ norisinājās “Biznesa izmēģinājumu laboratorijas” pirmā apmācība

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā SALA 20. februārī norisinājās “Biznesa izmēģinājumu laboratorijas” pirmā apmācība “Ievads uzņēmējdarbībā”. Apmācību vadīja lektore Vita Brakovska. Projekts “Biznesa izmēģinājumu laboratorija” notiek sadarbībā ar Vidzemes augstskolu.

Apmācību laikā lektore galvenokārt rosināja dalībniekus domāt “ārpus rāmja”, tādejādi veicinot jaunu ideju rašanos, kuras varētu noderēt arī kā biznesa ideja. Vita dalībniekus iepazīstināja arī ar biznesa modeli, tā pamatprincipiem un pielietojuma iespējām sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai. Kā arī lektore iepazīstināja dalībniekus ar savu profesionālo darbu un deva noderīgus padomus jaunajiem uzņēmējiem. 

Teksts un foto

Sabīne Stūre