Aloja

Uzņēmēju konsultatīvā pdome dodas pieredzes apmaiņā

Uzņēmēju konsultatīvā padome nolēma 20.februārī organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Smiltenes novadu, lai gūtu pieredzi nekustamo īpašumu jautājumā. Kā jau tika ziņots iepriekš, Uzņēmēju konsultatīvā padome pašreiz ir noteikusi sev divus darbības virzienus. Viens virziens ir uzņēmēju un skolu sadarbības veicināšana, izveidošana, bet otrs-  pārdodamo un izīrējamo nekustamo īpašumu popularizēšana Alojas novadā.

Pieredzes apaiņa tika apvienota ar Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdi, kura notika Smiltens novada domes telpās. Tikšanās sākumā Smiltenes novada priekšsēdētājs Edgars Avotiņš pastāstīja par Smiltenes novadu, iepazīstināja dažādiem statistikas rādītājiem un projektiem, kurus ir realizējusi Smiltenes novada dome. Turpinājumā Smiltenes novada domes speciālisti dalījās pieredzē ar to kā viņi popularizē “brīvos” īpašumus. Noslēgumā Irita Neripa (SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”) pastāstīja par Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes uzsākto sadarbību ar skolām. 

Teksts un foto

Sabīne Stūre