Aloja

PII “Burtiņš” viesojas Alojā

Jaunā kompetenču pieeja pirmsskolas iestādēs tiek ieviesta pakāpeniski, iestādēm sadarbojoties un daloties pieredzē.

Š.g. 11. un 14. februārī Alojas pilsētas PII “Auseklītis” un struktūrvienība Vilzēnos uzņēma viesus no Burtnieku novada PII “Burtiņš”. Priecēja kolēģu acīs redzēt patiesu interesi un dzirdēt pozitīvu novērtējumu.

Alojas pilsētas PII “Auseklītis” pedagogi atbildes vizītē dosies 27. februārī un 5.martā.

Sagatavoja:

Metodiķe Z. Bīviņa