Aloja

Alojas MMS viesojas Cēsīs un iepazīst Bēthovena mūziku

2020. gads mūzikas pasaulē ir īpašs. Dižajam Vīnes klasiķim Ludvigam van Bēthovenam-250! Nav tādas koncertzāles, kurā šogad neskanētu Bēthovena mūzika. Tā aicina cīnīties, pārvarēt personīgo traģēdiju, tajā pašā laikā ar īpašu gaišumu dod ticību labajam, cēlajam, mīlestībai.

Šī gada 19. februārī, Cēsu koncertzālē, Alojas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņiem mācību koncertlekcijā bija iespēja tikties ar Bēthovena mūziku, kā arī iepazīt komponista personību vēl nebijušās šķautnēs un niansēs.
 
Cēsu mūzikas koledžas pasniedzējas Benitas Zvīgules stāstījums bija patiesi emocionāls un apbrīnojama lektores spēja atrast vēl nebijušus faktus. Koncertā piedalījās Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas vokālās, stīgu, pūšaminstrumentu un klavieru nodaļas solisti, klavieru ansambļi, kameransamblis un kamerorķestris. Prieks bija dzirdēt Alojas MMS absolventa, tagadējā Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņa Edvarda Kaļvas sniegumu. Koncertlekcijas nobeigumā visi klātesošie nodziedāja Bēthovena 9. simfonijas fināla tēmu ar dzejnieka Šillera tekstu oda “Priekam” vācu un latviešu valodā.
Liels paldies par iespēju apmeklēt pasākumu MMS direktorei L. Ulmanei  un audzēkņiem par ieinteresētību iepazīstot dižu komponistu un dižu cilvēku Ludvigu van Bēthovenu.

Sagatavoja: skolotāja Anita Āriņa