Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskolā izvēlētas trīs svarīgākās skolas vērtības

Skolas vērtību sistēmu, un līdz ar to arī skolēna personību, veido visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, administrācija, skolas personāls, vecāki un vietējā kopiena.

Lai noskaidrotu vērtības, uz kurām būtu jābalstās ikdienas mācību procesā Alojas Ausekļa vidusskolā, lūdzām ikvienu piedalīties balsojumā, piedāvājot no 12 vērtībām izvēlēties 3 svarīgākās.

Skolas darbinieku, vecāku, skolēnu un pārējās sabiedrības balsojums noslēdzās 7.februārī. Kopumā vērtību izvēlē piedalījās 105 respondenti. Balsošanā pārliecinoši pirmajā vietā izvirzījās ATBILDĪBA, iegūstot 80 balsis. Otra nozīmīgākā vērtība – GODĪGUMS. Par to balsotāji devuši 38 balsis. Par trešo svarīgāko atzīta TOLERANCE, kas ieguvusi 37 balsis.

Vērtību apzināšanās notiek ikdienu klases un mācību priekšmetu stundās. Viens no veidiem, kā skolēni mācās saprast, kas ir vērtības, ko tās dod katram skolēnam un sabiedrībai, ir arī piedalīšanās dažādos konkursos un aktivitātēs.

Viens no aktuālākajiem konkursiem šobrīd ir 10. starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde “Vērtību sakta”. “Vērtību sakta” iekļauta Dziesmu svētku pasākumu programmā. Svētku laikā Rīgā būs skatāmi skolēnu darbi no visas Latvijas. Konkurss rosina noskaidrot, kādas vērtības ir svarīgas, mūsu skolas audzēkņiem, kas sniedz priekšstatu par bērnu un jauniešu skatījuma plašumu. Izstāde ir jaunās paaudzes iespēja parādīt, kā izskatās pasaule, skatoties ar viņu acīm: lietas, īpašības, attiecības, notikumi, kas viņiem rūp, bez kuriem viņu dzīve nebūtu pilnvērtīga. Konkurss aicina meklēt (vērtīgo, nozīmīgo), rotāt (padarīt to skaistu, pievilcīgu), dalīties (parādīt citiem).

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Foto: Sestklasnieki klases stundā kolāžas tehnikā parāda to, kā viņi izprot Alojas Ausekļa vidusskolas vērtības no sava skatupunkta.