Aloja

Tiek pagarināts Veselības projekts

Jau aizvadītais gads tika pavadīts veselīga dzīvesveida iezīmē. Alojas novada iedzīvotājiem bija iespēja projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr. 9.2.4.2./16/I/028  ietvaros izzināt sevi, pārbaudīt savu veselības stāvokli, gūt jaunus  ieteikumus un atziņas veselības uzlabošanai, kā arī iesaistīties dažādās sportiskās aktivitātēs.

Pateicoties iedzīvotāju aktīvajai līdzdalībai un atsaucībai projekta organizētajās aktivitātēs, Alojas novada dome ir veikusi līguma grozījumus un projekts ir pagarināts līdz jūnijam. Tādējādi iedzīvotājiem dota iespēja iesoļot pavasarī vēl aktīvāk, kustīgāk un veselīgāk! Tiek plānotas gan aktīvās aktivitātes ar sporta nodarbībām, gan tikpat aktīvas aktivitātes pie dabas, kā arī papildus uzsvars tiks likts uz izzinošām un vērtīgajām lekcijām par veselību un veselīgu dzīvesveidu.

Sākot ar 8.martu tiek aicināts ikviens interesents izbaudīt ekskluzīvo iespēju – pastaigu pa Alojas novada daudzveidīgajiem purviem. Purvā jūs vedīs Ilze Ozola, purva kurpes un pavasaris! Par datumiem, laikiem un Purva piedāvājumu nepieciešams sekot līdzi afišās, kā arī sazinoties ar Ilzi personīgi T. +371 26432014.

Pateicoties Jūsu lielajai atsaucībai  turpinām vingrot kopā ar Alisi Putraimu. Bezmaksas pieaugušo vingrošanas profesionālas treneres vadībā tiek organizētas pirmdienās – Alojā, otrdienās – Ozolmuižā, ceturtdienās – Ungurpilī.

Noteikti turpinām sekot līdzi plānotajām aktivitātēm, jo arī šogad Alojas novads turpinās tradīcijas un gaidīs jūs Stipro skrējienā un vēl dažādās aktivitātēs programmas “Kustību prieks” ietvaros!!!

Rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs un politiķis Rainis savulaik ir teicis “Vissvarīgākais veselības uzturēšanā ir griba uz veselību. Arī dziedināšanā griba dara vislielāko. Bez ārsta slimnieks var tapt vesels, bez gribas nevar.” Atsaucoties uz šo vērtīgo citātu, Alojas novada dome vēl gribasspēku iesaistīties un līdzdarboties projekta aktivitātēs ikvienam novada iedzīvotājam!