Aloja

Alojas novada rokdarbnieki piedalās akcijā

Šogad no 4. līdz 7. jūnijam Brilonā (Vācija) notiks starptautiskās Hanzas dienas. To laikā pilsētā tiks uzstādītas īpašas “Sanāksmju teltis” (“Zelte der Begegnung”), kuras darinātas no adītiem un tamborētiem kvadrātiem.

Projekta ideja pieder vācu māksliniekam Utem Lenardam-Lembekam (Ute Lennartz-Lembeck).Šajā akcijā piedalās arī Alojas novada TLMS “Staicele” un citi rokdarbnieki – Laila Līsmane, Dace Priekule, Indra Jaunzeme, Anda Timermane, Irēna Graviņa, Inese Timermane, Ilga Līsmane, Sanda Bērziņa, Ieva Maksima, Līga Siliņa, Daiga Lilenblate, kā arī Staiceles skolas audzēkņi Alise Tiltiņa, Elizabete Timermane, Viktorija Čerpakova, Krista Brente un Jānis Brents. Kopā uz Vāciju nosūtījām 82 kvadrātiņus. Mūsu rokdarbniekiem ļoti iepatikās ideja par pašiem savu telti – tāpēc turpinām darināt kvadrātiņus…

Inese Timermane,

TLMS “Staicele” vadītāja