Alojas administrācija

19.martā ATCELTA Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas tika plānota 2020.gada 19. martā plkst.16.00, Darbnīcu ielā 2, Ungurpilī, Alojas novadā (SIA “Tēraudiņi”) ATCELTA!

Darba kārtība:

  1. Aktualitātes uzņēmēju vidū- Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  2. Uzņēmēju sadarbība ar skolām – Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja;
  3. Par nekustamajiem īpašumiem- Inese Veinberga, SIA “Tēraudiņi”;
  4. Citi jautājumi: Nākamās sēdes laiks un vieta.

Kontaktpersona:Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv