Alojas administrācija

2020. gads Staiceles pilsētas bibliotēkā

Stāstu gads

Tikko ir saņemta ziņa, ka Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) ir atbalstījis Staiceles pilsētas bibliotēkas iesniegto projektu “Stāstu autoru pasaulē”. Tā būs iespēja ikvienam iepazīties ar stāstu autoriem visa gada garumā. Kāpēc stāstu autori? Savos stāstos autori rosina lasītāju domāt par mīlestību, uzticēšanos, piedošanu, nodevību… Tie vedina pārlūkot dzīves vērtības, par kurām būtu jāuzklausa ikvienam interesentam. Stāstu krājumus izdod gan labi pazīstami, gan jaunie autori, kuri ienāk un spilgti piesaka  sevi šajā literārajā žanrā.

Stāsti ir visām mērķauditorijām. Ar bērnu auditoriju tiksies  Māris Rungulis, Līva Ozola, Agnese Vanaga, Agnese Zarāne, Ieva Plūme, Kristīne Ulberga – Rubīne, Linda Šmite.

Pieaugušos uzrunās Dace Vīgante, Jana Egle, Inga Žoluda, Māra Svīre, Monika Zīle, Daina Grūbe, Ramona Indriksone un Sabīne Košeļeva.  

Laiks lasīt stāstus! Gaidīsim ciemos uz kopīgām sarunām!

Maratona gads

Ar 1. martu Staiceles pilsētas bibliotēkā sākās atraktīvs Grāmatu maratons, kurš noslēgsies 30. novembrī. Ņemt dalību tajā var ikviens bibliotēkas lietotājs vecumā no 15. gadiem. Lai parādītu mūsu bibliotēkas grāmatu krājuma bagātību, vairāku mēnešu garumā jāizlasa 12 bibliotēkas grāmatas,  kur katrai grāmatai  ir sava  nominācija.

Tātad zem nominācijas – dzeja – Jāizlasa viens dzejoļu krājums.

Nominācija – Skaitlis – Izlasīt grāmatu, kuras nosaukumā ir viens skaitlis.

Nominācijā – Vārds – Izlasīt grāmatu, kuras nosaukumā ir viens vārds.

Nominācijā – Ceļojums – Izlasīt grāmatu – ceļojuma aprakstu.

Nominācijā  – Krāsa – Izlasīt grāmatu zilos vākos.

Nominācijā – Filma – izlasīt grāmatu, pēc kuras tapusi kino filma.

Nominācijā – Klasika – Izlasīt grāmatu, kas aizmirsta klasika.

Nominācijā – Jaunums – izlasīt 2019, 2020 gados izdotu latviešu autoru grāmatu.

Nominācijā  – Krājums – Izlasīt vienu stāstu krājumu.

Nominācijā – Sēriju grāmata – Izlasīt grāmatu no sērijas “Lata romāns” vai “Vakara romāns”.

Nominācijā  – Biogrāfija – Izlasīt autobiogrāfisku romānu.

Nominācijā  – Iniciāļi – izlasīt tā autora grāmatu, kura vārda un uzvārda iniciāļi sakrīt ar Jūsu iniciāļiem.    

 Noslēgumā uzvarētājiem – pārsteiguma balvas, bet par tām, kad Grāmatu maratons būs beidzies. Gaidām “skrējējus” no visām vecuma un varēšanas grupām! Pirmie dalībnieki jau ir startējuši, bet nekas vēl nav nokavēts!

Domu apmaiņu gads

Katra mēneša pēdējā piektdienā tiek aicināti visi interesenti, kuri gatavi brīvā stila sarunām par grāmatām, vēsturi, politiku, veselību, dārzu un kādām tik tēmām vēl nē… Katru mēnesi ir sava tēma, kuru papildina atraktīvas nodarbības un bibliotēkā pieejamās tematiskās spēles. Tā ir unikāla iespēja neformāli izteikt savu viedokli, dalīties pieredzē, uzklausīt citu pārdomas.  Tās ir jautras, neformālas, izglītojošas pēcpusdienas, kur katrs dalībnieks ir laipni gaidīts! Sekojiet reklāmai!