Alojas administrācija

Alojas PII “Auseklītis” grupa “Bitītes” iepazīst profesijas

Alojas PII “Auseklītis” grupa “Bitītes” marta mēnesī pēta profesijas, kas bērniem personīgi nozīmīgas – galvenokārt vecāku. Bērni, pateicoties  vecāku iniciatīvai un PII “Auseklītis” atbalstam, devās divās mācību ekskursijās, lai reālajā vidē iepazītu lauksaimnieka profesiju.

“Bitītes” bērnus laipni uzņēma gan SIA “Tēraudiņi”, kur audzē kartupeļus, gan Z/S “Pubas”, kur nodarbojas ar lopkopību. Iepazinām dažādu tehniku, izmēģinājām darbus, uzzinājām daudz jaunas informācijas, radījām projektus, pat redzējām īstu robotu, kas slauc govis. Bērnu sajūsma un ieguvums no mācību procesa ir nenovērtējams.

Sirsnīgu paldies sakām Valdim Možvillo, Agrim Možvillo, Inesei Veinbergai, Gitai Možvillo par aktīvo iesaisti, izdomu, radošumu, pacietību un bērnu pieredzes bagātināšanu!

Sagatavoja: Pirmsskolas izglītības skolotāja L. Birzgale