Aloja

AMMS Valsts konkursa I kārtas izvērtējums programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņiem

Noslēgusies Valsts konkursa I kārtas norise Alojas Mūzikas un mākslas skolā programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņiem.Veicinot starpdisciplināru tēmu apguvi mācību procesā un pilnveidojot audzēkņu pieredzi telpisku objektu, maketu un telpiskas vides veidošanā konkursa tēma bija “Tēls. Telpa. Scenogrāfija.

Radoši darbojoties audzēkņi eksperimentēja ar materiāliem un tehnikām, veidoja tēlus un telpiskus darbus, izmantojot scenogrāfijai raksturīgus izteiksmes līdzekļus.

Žūrijas komisijā kopā ar mūsu skolas skolotājām L. Bēci un I. Vaļicku piedalījās Salacgrīvas mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs. Jaunākajā grupā augstākie vērtējumi tika piešķirti Evijai Pētersonei – 1.vieta, Mārtiņam Siktāram – 2.vieta, Lienei Grosmanei un Edvardam Pētersonam, abiem – 3.vieta, (skolotāja Inatra Vaļicka).Vidējā grupā  1.vieta – Sabīnei Lierpiņai, 2.vieta – Lienei Beatrisei Puidītei, 3.vieta – Madarai Ulmei (skolotāja Anna Jefanova). Par konkursa darbu sagatavošanu visiem audzēkņiem tika izteiktas Atzinības, Pateicības un pasniegtas saldas balvas.

Valsts konkursa II kārta notiks 27.martā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā un uz to dosies S. Liepiņa, L. B. Puidīte un M. Ulme. Vēlam meitenēm veiksmi un radošu darbošanos konkursā! Paldies skolotājām Inatrai Vaļickai, Lindai Bēcei un Annai Jefanovai par ieguldīto darbu konkursa norisē skolā!

Sagatavoja: Laila Ulmane