Aloja

“URDAS” dabas takā jauni informatīvi stendi

SIA ZAAO vides izglītības realizēšanas vietā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” tiek piedāvāts mācību saturs dažāda vecuma interešu grupām. Vides izziņai un paradumu maiņas veicināšanai kopā ar sadarbības partneriem tiek izstrādāti arvien jauni mācību materiāli. Pavasara sezonai sākoties, dabas takā uzstādīti jauni informācijas stendi par tēmām – “Koki Latvijā”, “Purvi” un “Ūdens”.

DTP “URDA” vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča: “Jaunie stendi ir papildinājums parka infrastruktūrā un lielisks palīglīdzeklis dabas pētīšanā un izzināšanā, kas izceļ apkārtnē esošās dabas bagātības. Dabas takā un tās apkārtnē atrodas dažādi biotopi – dīķis, purvs, mežs, pļava un dumbrājs. Iepazīstot dabu tuvāk, mēs labāk izprotam nepieciešamību to saudzēt.”

Visi koki, kas attēloti stendā “Koki Latvijā” ir sastopami tuvākajā apkārtnē. Tas palīdz apmeklētājiem ne tikai uzzināt par koku vairošanos, bet turpat atpazīt kokus mežā.

Stendā “Purvi” var atrast informāciju par purvu veidošanos, to veidiem un nozīmi dabā. Purvi palīdz mazināt klimata pārmaiņas, jo absorbē ogļskābo gāzi. Tie palīdz regulēt ūdens daudzumu, jo dabā darbojas kā sūklis – mitrā laikā uzsūcot, bet sausā laikā atdodot ūdeni vidē.

“Ūdens” stendā tiek uzsvērta ūdens nozīme. Pasaulē kopā ir tikai 2,4% saldūdens krājumi, ko varam izmantot sadzīvē, lauksaimniecībā un rūpniecībā. Pārējie 97,6% ir sālsūdens jūrās un okeānos. Apzinoties saldūdens ierobežoto pieejamību, mēs labāk varam saprast, kāpēc ar šo vērtīgo dabas resursu ir jārīkojas taupīgi.

Informācijas stendi izgatavoti īstenojot sadarbības projektu starp biedrību “Daibes ilgtspējas centrs” un ZAAO. Projektu finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds.

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” kopš 2018.gada aicina mācīties vidē, par vidi un videi, piedāvājot licencētas izglītības programmas, izpētes braucienu pa RAAC “Daibe”, dažādus pasākumus un akcijas.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste