Aloja

Iepirkums “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Skolas ielā 6A, Alojā: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, tehnoloģiju piegāde un būvniecība” Iepirkuma id.Nr. ANS 1-03/2020

Publicēts 11.03.2020. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss” , izsludina iepirkumu “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Skolas ielā 6A, Alojā: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, tehnoloģiju piegāde un būvniecība” Iepirkuma id.Nr. ANS 1-03/2020.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 14.aprīlim, plkst. 13:00 SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” telpās, Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 personīgi vai nosūtot pa pastu.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2020. gada 14.aprīlī, plkst. 13:00. SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” telpās, Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā, LV-4064.