Alojas administrācija

Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Starptautisko Mūzikas un mākslas svētku dalībnieki

Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi piedalījās Starptautisko Mūzikas un mākslas svētku pasākumā Mūzikas skolā Universum Valmierā. Svētkos piedalījās audzēkņi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Mūzikas skolām. Svētku koncertā skanēja mūzika no baroka laikmeta līdz pat mūsdienām. Skaņdarbu saturu bērni bija vizuāli attēlojuši zīmējumos. Mūsu skolas 2.klavieru klases audzēkne Sanija Mitrovska atskaņoja  D.G.Tjurka “Elēģiju”, ko zīmējumā attēloja Rēzija Gulbe. Pūšamo instrumentu ansambļa dalībnieki Enija Bernharde, Sīmanis Siliņš, Miķelis Siliņš un Patriks Jānis Gridjuško izpildīja J.Klarka “Trompetes melodiju”, ko vizualizēja Samanta Džūlija Dubra un Edvards Pētersons.

Diena bija iespaidiem piepildīta. Kamēr skolotāji piedalījās lekcijās par vizuālās mākslas ietekmi uz mūzikas apmācības procesu, audzēkņiem bija organizēta ekskursija. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki vienojās kopīgā improvizētā priekšnesumā, izmantojot pasākuma organizatoru dāvinātos skanošos instrumentus.

Paldies skolotājiem Dainai Grīnbergai un Jānim Ansonam par audzēkņu sagatavošanu un dalību pasākumā! Paldies skolotājai Inatrai Vaļickai par audzēkņu iesaistīšanu mūzikas vizuālajā attēlojumā!

Sagatavoja Laila Ulmane