Aloja

Cenu aptauja Nr. CA 2020/17 “Apauguma noņemšana Kalēju ielā Staicelē”

Publicēts 17.03.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 19. martam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv