Aloja

ZAAO pakalpojumu nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā

SIA ZAAO, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot “Covid-19” vīrusa izplatību, nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, bet ir ieviesti šādi ierobežojumi:

  1. Nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru un dalīti vāktu atkritumu konteineru tukšošana notiek pēc plānotā grafika. Grafiki un norēķinu informācija tāpat kā līdz šim pieejama elektroniskajā klientu sistēmā https://klientiem.zaao.lv/public/. Lūgums laicīgi informēt, ja nepieciešamas izmaiņas atkritumu konteineru izvešanas grafikā, sūtot nepieciešamās izmaiņas uz zaao@zaao.lv.
  2. No šī gada 13.marta ir pārtraukta klientu apkalpošana klātienē Valmieras birojā. Nodrošinām saziņu darba dienās darba laikā (no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00) pa tālr. 64281250, 26515556 un e-pastu zaao@zaao.lv.
  3. No 16.marta EKO – laukumos birojos un EKO laukumos var nodot tikai to iepakojumu pārstrādei, kas nav saistīts ar skaidras naudas iekasēšanu. EKO laukumos-birojos netiks slēgti līgumi un klientu apkalpošana tiks nodrošināta cenšoties samazināt tiešus kontaktus starp cilvēkiem.
  4. Lai ievestu atkritumus Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”, apmeklējums ir jāsaskaņo pa tālruni 28394140 (darba dienās darba laikā no plkst.8.00 līdz 17.00). Šajā periodā tiks apkalpoti tikai tie klienti ar kuriem ir noslēgts līgums par atkritumu pieņemšanu RAAC “Daibe”. Privātpersonām uz nenoteiktu laiku RAAC “Daibe” EKO laukuma pakalpojumi nav pieejami.
  5. Tiek pārtraukta to pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar tiešu kontaktu ar klientu viņa mājvietā vai birojos, tai skaitā braukšana uz birojiem pēc makulatūras kastu satura vai nolietotas elektrotehnikas savākšana, kā arī citu pakalpojumu sniegšana, par kuriem plānots norēķināties izmantojot skaidru naudu.
  6. Ir pārtraukts mācību process Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”.