Aloja

Par COVID-19 infekcijas izplatīšanu paredzēts sods

Lai gan speciālisti izteikuši vairākus brīdinājumus par koronavīrusa izraisīto apdraudējumu, pienāk ziņas par personām, kuras apzinoties, ka var būt infekcijas avots, bezatbildīgi pakļauj līdzcilvēkus saslimšanas riskam, neievērojot pašizolēšanās ieteikumus. Par noteikumu neievērošanu var tikt piemērots administratīvais sods, kā arī iestāties gan kriminālatbildība un cietumsods, gan piespiedu izolācija.

Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos. Šādā gadījumā likumpārkāpējs var tikt sodīts ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu (no 15 diennaktīm līdz trim mēnešiem), vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Par administratīvo pārkāpumu pienākas naudas sods: fiziskajām personām no 10 līdz 700 eiro.

Ja jums ir informācija par noteikto ierobežojumu klaju pārkāpšanu, lūdzam informēt Valsts policiju 110 vai Alojas novada pašvaldības policiju 
25610097  / 29169273 

Vairāk informācijas par to , kad var tikt piemērota kriminālatbildība vai administratīvais sods lasiet šeit: https://lvportals.lv/skaidrojumi/314074-par-infekcijas-izplatisanu-paredzets-sods-papildinats-2020