Alojas administrācija

Vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai tirgotāji gatavi ieviest papildu drošības pasākumus veikalos

Ministru kabinets š. g. 14. martā uzdeva Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar tirgotājiem sagatavot priekšlikumus pasākumiem sociālās distancēšanās nodrošināšanai tirdzniecības vietās ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību. Lai apzinātu tirgotāju viedokli un iespējas, kā arī lemtu par īstenojamiem pasākumiem sociālās distancēšanās nodrošināšanai tirdzniecības vietās, š. g. 16. martā Ekonomikas ministrija uz sanāksmi bija aicinājusi gan tirgotāju un uzņēmēju organizāciju pārstāvjus, gan Veselības ministrijas pārstāvjus.

Tikšanās laikā valsts institūciju un uzņēmēju pārstāvji vienojās ieviest sekojošus pasākumus sociālās distancēšanās nodrošināšanai tirdzniecības vietās ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību:

  • tirgotājiem noteikt pienākumu tirdzniecības centros, tirgos un ielu tirdzniecības organizēšanas vietās redzamā vietā izvietot skaidri salasāmu aicinājumu apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot divu metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja un pārdevēja; 
  • kases zonā nodrošināt divu metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja un pārdevēja, piemēram, ar norādošām lentām. Šāda prasība attiecināma uz tirdzniecības vietām virs 100 km2; mazākiem veikaliem šī prasība ir rekomendējoša;
  • Vienlaikus tirgotāji tiek aicināti iespēju robežās īstenot citus pasākumus cilvēku, t.sk. veikalu darbinieku, plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu.  

Būtiski norādīt, ka minēto prasību uzraudzību tirdzniecības vietās veiks Valsts policija sadarbībā ar pašvaldībām. Tirgotājam noteikta administratīvā atbildība par šīs informācijas (aicinājuma) neizvietošanu tirdzniecības vietās, savukārt apmeklētājiem par aicinājumā minēto norādījumu neievērošanu. (Atgādinājumam: Atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksam, par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu var piemērot sodu līdz 350 EUR).

Tāpat sanāksmes laikā tika panākta vienošanās, ka Ekonomikas ministrija apkopos lielo tirgotāju labās prakses piemērus, lai mazākajiem tirgotājiem palīdzētu ieviest papildu drošības pasākumus. Ieteikumi tiks publicēti ministrijas tīmekļa vietnē. Vienlaikus tirgotāji lūdza Veselības ministrijai sagatavot papildu rekomendācijas, kā rīkoties gadījumos, kad saslimis kāds darbinieks.

Sanāksmes laikā lielāko tirdzniecības ķēžu pārstāvji informēja par jau līdz šim veiktajiem pasākumiem distances nodrošināšanai – izvietotajiem informatīvajiem paziņojumiem un lentām uz grīdas, izvietotajiem dezinfekcijas līdzekļiem veikalu apmeklētājiem, papildu dezinfekcijas pasākumiem veikalu telpās, iepirkšanās groziem un ratiem. Tirgotāju pārstāvji norādīja, ka jau šobrīd ir jūtama pircēju skaita samazināšanās, līdz ar to viņi izvērtē iespēju atsevišķos gadījumos samazināt veikalu darba laiku, tāpēc aicinām iedzīvotājus sekot norādēm veikalos. Tāpat viņi norādīja, ka ieviesīs papildu jaudas interneta tirdzniecībā, un ka īpaši seko līdz preču cenu izmaiņām, taču jāņem vērā, ka atsevišķām precēm cenas maina piegādātāji, līdz ar to cenas mainās arī veikalos.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas un Latvijas Tirgotāju asociācijas, kā arī Veselības ministrijas un Ekonomikas ministrijas.

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv