Alojas administrācija

ZAAO turpina atkritumu apsaimniekošanu, aicinājums izmest atkritumus atbildīgi

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot vīrusa “Covid-19” izplatību, SIA “ZAAO” (ZAAO) turpina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu ievērojot piesardzības pasākumus, lai izslēgtu potenciālos riskus.

  1. Saziņa ar ZAAO biroja darbiniekiem darba dienās darba laikā ir iespējama tikai attālināti – rakstot uz e-pastu: zaao@zaao.lv vai zvanot pa tālr.64281250.
  2. EKO laukumos ir pieejami tikai tie pakalpojumi, kas nav tiešā kontaktā ar darbinieku. Laukumos var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu, ieturot 3 metru distanci no EKO laukuma pārziņa. Klienti, kuriem ir līgums ar ZAAO, var saņemt big-bag 1.1 m3 maisus, ja līguma nav, maisa saņemšana jāsaskaņo pa tālr. 29225862. Līgumu slēgšana un maksas pakalpojumi (lielgabarīta, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu nodošana) nav pieejami.
  3. Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” privātpersonām nav pieejami teritorijā esošā EKO laukuma pakalpojumi. Juridiskām personām apmeklējums iepriekš jāsaskaņo zvanot pa tālruni 28394140 (darba dienās darba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00).
  4. Šķiroto atkritumu konteineros DRĪKST mest tikai atbilstošu saturu – pārstrādei derīgos materiālus. Tāpat kā līdz šim, šķiroto atkritumu konteineros NEDRĪKST mest vienreiz lietojamās salvetes, papīra dvieļus, pamperus, kas ir sadzīves atkritumi.
  5. Šobrīd pārtraukta pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar tiešu kontaktu ar klientu viņa mājvietā vai birojos, tai skaitā braukšana uz birojiem pēc videi draudzīga biroja kastu satura, makulatūras kastu tukšošana daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un nolietotas elektrotehnikas savākšana.
  6. Klientiem ir iespēja pieteikt papildus konteineru tukšošanu, ja rodas šāda nepieciešamība, sazinoties rakstot uz e-pastu: zaao@zaao.lv vai zvanot pa tālr.64281250.

Balstoties uz ārvalstu ekspertu rekomendācijām, aicinām iedzīvotājus ar atbildību atbrīvoties no atkritumiem:

  1. Atkritumus no mājsaimniecībām, kurās ir slimnieki ar vīrusu “Covid-19” vai kuru ģimenes locekļi atrodas karantīnā, jāizmet iesaiņotus dubultā maisā.
  2. Klientiem, kuri atrodas karantīnā, iesakām lūgt palīdzība atkritumu iznešanā, īpaši no daudzdzīvokļu namu dzīvokļiem. Paši iet uz konteineru nedrīkst.
  3. Informējam, ka individuālie aizsardzības līdzekļi, kurus iedzīvotāji šobrīd aktīvi izmanto, tai skaitā, maskas un vienreiz lietojamie cimdi, saskaņā ar normatīvo regulējumu, netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi un ir metami sadzīves atkritumu konteineros.
  4. Vienmēr rūpīgi mazgājiet rokas pēc atkritumu izmešanas!

Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!  

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste