Alojas administrācija

Iepirkums Nr. AND 2020/03 “Grupas telpu remonts PII “Auseklītis” struktūrvienībā Vilzēnos”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37103