Aloja

Pašvaldība aicina uzņēmējus aizpildīt aptauju par Covid-19 ietekmi

Ņemot vērā vīrusa Covid-19 straujo izplatību pasaulē un noteiktos ierobežojumus, Alojas novada dome vēlas noskaidrot, kāda ir uzņēmējdarbības situācija novadā, lai pēc iegūto datu rezultātiem varētu savlaicīgi pieņemt lēmumus. Lūdzam aizpildīt aptauju par Jūsu uzņēmuma darbību ārkārtējās situācijas laikā un notikušajām izmaiņām!

* Ievāktie dati tiks izmantoti apkopo veidā, lai palīdzētu novērtēt situāciju un plānot, kā izstrādāt atbalsta instrumentus.

Aptauja pieejama šeit.