Alojas administrācija

Aktualitātes projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā”

17. aprīlī noslēdzies iepirkums „Aprīkojuma un iekārtu iegāde sociālās rehabilitācijas centra izveidei” (Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2020/02/ERAF). Iepirkums tika sadalīts divās daļās. 1. daļa – aprīkojuma iegāde, 2. daļa – iekārtu iegāde. Par iepirkuma priekšmetu 1. daļas uzvarētāju atzīta SIA “Baltmedika”, kuras piedāvātā cena ir 8797,70 EUR bez PVN.

Kā jau iepriekš tika rakstīts, starp Alojas novada domi un Centrālo Finanšu un Līgumu Aģentūru ir noslēgta Vienošanās par ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/021 īstenošanu. Projekta ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Alojas sporta hallē. SIA “Baltmedika” piedāvās aprīkojumu fizioterapijas nodarbībām, dažādu ķermeņa muskuļu grupu stiprināšanai, stiepšanai un rehabilitācijai, skriemeļu kustīguma uzlabošanai, spēka treniņiem. Tāpat tiks iegādāta iekārta ar datoru un speciālu programmatūru, kura noderēs fizioterapijā koordinācijas un līdzsvara treniņiem, kā arī tiks iegādāti svari, kas analizēs ķermeņa sastāvu. Svari noteiks ne tikai kopējo svaru, bet arī slimības riskus, fiziskās aktivitātes efektivitāti un vielmaiņas vecumu.

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – iekārtu iegāde, tika izbeigta bez rezultāta, jo uz vienīgo pretendentu bija attiecināmi Publisko iepirkumu likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Līdz ar to par mēbelēm tiks izsludināta jauna cenu aptauja.

Informāciju sagatavoja: Jana Mošura