Aloja

Alojas novada izglītojamie saņem atbalstu ēdināšanā pārtikas paku veidā

Alojas novada dome 3. aprīļa ārkārtas sēdē lēma par atbalsta sniegšanu ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijās laikā. Novadā pārtikas paku izdali uzsāka 9. aprīlī, savukārt 23. aprīlī – norisinājās otrā pārtikas paku saņemšanas reizes.

Šobrīd ģimenēm kopā tiek izsniegtas teju 400 pārtikas pakas. Katram bērnam aprīļa mēnesī izsniedza divas pārtikas pakas.

Pārtikas pakas izsniedz  divas reizes mēnesī noteiktos datumos:

 • Alojas Ausekļa vidusskolā;
 • Staiceles pamatskolā
 • Ozolmuižas pamatskolā, Puikulē, Sabiedriskajā centrā;
 • Kā arī tās tiek piegādātas tiem bērniem, kuri dzīvo pagastos un tālāk no pilsētu centriem.

Nākamā pārtikas paku izsniegšana plānota 7. maijā. Maija pārtikas paku saturs tiek plānots ar nelielām izmaiņām, lai dažādotu produktu klāstu.

Ar pārtikas pakām nodrošina:

 • Visus Alojas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušos 1.-4. klases izglītojamos, kā arī 1.-4. klases izglītojamiem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);
 • Visus Alojas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušos 5-6 gadus vecumu sasniegušus bērnus, kuri nesaņem ēdināšanas pakalpojumus izglītības iestādē;
 • Alojas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušos 5.-12. klases izglītojamos, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm; kā arī ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (pēc saņemtās informācijas un apstākļu izvērtēšanas, kā arī vecāku iesnieguma saņemšanas);

Sociālā dienesta speciālisti atgādina, ja ģimenēm, kuras neietilpst Ministru kabineta (MK) nosauktajās grupās, nepieciešama palīdzība bērnu ēdināšanā, tās aicinātas rakstīt uz e-pasta adresi: socdienests@aloja.lv / jana.bekere@aloja.lv vai zvanīt: 29476711

 • Alojas pilsēta un pagasts: Sociālā darbiniece Elīna Strode, 64020442, 29243319, elina.strode@aloja.lv;
 • Staiceles pilsēta un pagasts: Sociālā darbiniece Ļena Vinogradova, 64035402, 26331197, lena.vinogradova@aloja.lv;
 • Braslavas pagasts: Sociālā darbiniece Sigita Muķele Bernharde, 64031006, 2950852, sigita.mukele.bernharde@aloja.lv;
 • Brīvzemnieku pagasts: Sociālā darbiniece Elīna Strode, 64031002, 25617714, elina.strode@aloja.lv

Alojas novada dome saņēmusi pirmās atsauksmes, tās ir pozitīvas, tomēr nereti tiek saņemtas negācijas un neapmierinātība par pārtikas paku saturu, taču, lai gan šobrīd ir izsludināta ārkārtas situācija, Alojas novada domei ir jāizpilda un jāievēro iepirkums. Pašvaldības darbinieki uzklausa vecāku ieteikumus un viedokļus, saņemtā informācija tiek nodota ēdinātājiem, kas sagatavo pārtikas pakas.

Atsauksmes no ģimenēm, kas saņem pārtikas pakas:

“Esam ļoti apmierināti! Paciņas saturs arī ir labs un lietderīgi izmantojams! Tas ir ļoti patīkami, ka ir šāds atbalsts, īpaši situācijās, kad cilvēki ir palikuši bez darba.”

“Tas noteikti palīdz! Citi novadi maksā iedzīvotājiem konkrētu summu, man tas nešķiet pareizi, patīk šis variants! Esmu arī salīdzinājusi šo paciņu saturu ar Rīgas paciņām, jo ir zināmas personas, kas saņem atbalstu arī tur. Gribētu teikt, ka mums laukos ir labākas paciņas – mēs kaut kā savādāk domājam, ir labi, veselīgi produkti, kas tiešām noder ēdiena sagatavošanai.”

“Tas nav nekas slikts, atbalsts ir jūtams, tomēr atbalstu varētu saņemt citādākā veidā, lai vecāki paši var izvērtēt, kas nepieciešams, piemēram, dāvanu kartes vai kādi taloni.”

Iedzīvotāju ievērībai: Pārtikas paku saturs var būt atšķirīgs, tas atkarīgs no ēdinātājiem, kas sagatavo pārtikas pakas. Pārtikas pakas sagatavo dažādas ēdinātāju firmas – Staiceles pamatskolas, Alojas Ausekļa vidusskolas, PII “Auseklītis”, Ozolmuižas pamatskolas ēdinātāji.

Pārtikas paku satura izstrādē piedalās Alojas novada izglītības iestādes, ņemot vērā MK noteikumus Nr.172.

Alojas novada domes lēmums

Informāciju sagatavoja: Regīna Grosa

*Foto redzams Alojas Ausekļa vidusskolas ēdinātāju sagatavotās pārtikas pakas saturs.