Aloja

Noslēgusies Alojas novada jauniešu aptauja par brīvā laika pavadīšanas iespējām

Lai plānotu, kā organizēt darbu ar jauniešiem Alojas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste lūdza jauniešu viedokli par brīvā laika pavadīšanas iespējām Alojas novadā. Kopumā atbildes sniedza 68 jaunieši jeb 10,78 % no visiem novadā dzīvojošajiem jauniešiem. Atbildes sniedza 19 vīrieši un 49 sievietes, kopumā vidējais respondentu vecums ir 17.6 gadi.

 Visvairāk atbildes sniedza Alojas pilsētā un pagastā dzīvojošie jaunieši, bet vismazākais respondentu skaits ir no Brīvzemnieku pagasta.

Jaunatnes darbs ir ārpusskolas izglītība, ko vada profesionāli vai brīvprātīgie jaunatnes darbinieki jaunatnes organizācijās, pašvaldībās, jaunatnes centros, baznīcās utt., kas sekmē jauniešu izaugsmi. Kopā ar ģimenēm un citiem profesionāļiem jauniešu darbs var palīdzēt novērst bezdarbu, nesekmību skolā un sociālo atstumtību, kā arī nodrošināt brīvo laiku. Tas var arī uzlabot prasmes un sekmēt pāreju uz pieaugušo dzīvi. Vairāk par to, kā tiek organizēts jaunatnes darbs Alojas novadā variet izlasīt Alojas novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentā 2019. – 2021. gadam.

Informāciju sagatavoja: Monta Meldere