Alojas administrācija

Aicina novadniekus talkot individuāli vai ģimenes lokā

Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās ierobežojumus Lielā talka šogad  notiks jaunā formātā.

Šogad Lielās talkas organizatori aicina talkot līdz 16. maijam, piedāvājot šādus talku veidus:

  • “solo talku” – talkojiet vienatnē, pastaigas laikā, sakopjot savas mājas apkārti;
  • “duo talkas” – talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet  kopā. Ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
  • “ģimenes talkas” – talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Alojas novadā talkos visās pārvaldēs, arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties.

Alojas pilsētas un pagasta teritorijā:

Bērnu rotaļlaukumā sakopšana pie Alojas Ausekļa vidusskolas;

Stacijas apkārtnes sakopšana.

Staiceles pilsētas un pagasta teritorijā:

Salacas upes apkārtnes sakopšana.

Braslavas pagastā:

Braslavas parka teritorijas sakopšana.

Brīvzemnieku pagastā:

Ozolmuižas poligona teritorijas apkārtnē;

Buivā, ceļmalas sakopšana;

Puikules stacijas atpūtas vietas sakopšana;

Puikulē malkas talka.

Šobrīd aktuālas ir pastaigas brīvā dabā, tādēļ atgādinām, ka talkot iespējams dodoties arī pastaigās gan mežā, gan pilsētas teritorijā. Iesakām iedzīvotājiem būt uzmanīgiem un ievērot visas piesardzības un higiēnas prasības, vienlaikus uzturot možu garu un labvēlīgu attieksmi pret visiem apkārtējiem.

Talkošanas vietu iespējams pieteikt:

Ar talkas pieteicēju vienosies par to, kad un kur varēs saņemt talkas atkritumu maisus pagasta pārvaldēs. Atkritumu maisu novietošana pie ZAAO EKO laukuma Alojā, Rīgas ielā 5 un  Staicelē, Sporta  ielā 8. Ja pašiem nav iespējams nogādāt, lūgums sazināties ar pagasta pārvaldniekiem. Kontakti pieejami šeit.

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar novada talkas koordinatori Zandu Adernieci, tālr. 25749109.

Alojas novada dome atgādina, ka bezmaksas maisi un to savākšana tiek nodrošināta tikai tad, ja talkojat valsts vai pašvaldības koplietošanas teritorijās. Ja vēlaties talkot savā privātajā teritorijā, tad par maisu sagādi un atkritumu izvešanu būs jārūpējas pašiem.

Informāciju sagatavoja: Regīna Grosa