Aloja

Aicina iesniegt pieteikumus jauniešu iniciatīvu konkursam

 2020. gadā Alojas novada pašvaldība aicina jauniešus un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 25 gadu vecumam, realizēt savas idejas, iesaistoties jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā, kas sniedz jauniešiem iespēju iegūt līdz 100 EUR savu iniciatīvu realizēšanai.

Vienalga vai tie ir netradicionāli sporta treniņi vai sacensības, apmācības, radošās darbnīcas, iknedēļas filmu vakari vai mini koncerti pilsētas ielās, vistrakākās idejas ir īstenojamas, ja pie tām strādā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Alojas novada jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību un finanšu pratību.

Kā pieteikt projektu? 

Ar projekta nolikumu var iepazīties šeit:

Jauniešu iniciatīvu konkursa nolikums

Projekta pieteikums

Projekta tāme

Vērtēšanas kritēriji

Atskaite

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 10. jūnijs.

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 18. maijā plkst. 17.00 platformā zoom (https://us04web.zoom.us/j/5311269707) notiks tikšanās ar jaunatnes lietu speciālisti par konkursa pieteikuma veidlapu aizpildīšanu un iniciatīvu projektu ideju radīšanu, kurā būs iespēja saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli, vēršoties pie Alojas novada jaunatnes lietu speciālistes Montas Melderes (tālr. 27105003, e-pasts: monta.meldere@aloja.lv)