Aloja

Cenu aptauja Nr. CA 2020/25 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. ģimenes ārsta praksē”

Publicēts 11.05.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 18. maijam plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

6. pielikums – Būvprojekts