Aloja

“Lielā Talka 2020” aizvadīta arī Brīvzemnieku pagastā

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Šajās talkā katru gadu piedalās arī Brīvzemnieku pagasta iedzīvotāji, pārvaldes darbinieki un draugi. Arī šis gads nebija izņēmums. Jau vairākus gadus lielāku uzmanību pievēršam tieši labiekārtošanai un apstādījumu veidošanai un ierīkošanai. Muižas parkā tika iestādīti rododendri, nokrāsoti soliņi. Puikules muižā aktīvi turpinājās darbs pie telpu iekārtošanas. Puikules stacijā pie Zaļā dzelzceļa atpūtas vietas aizlīdzinātas bedres, nolasīti akmeņi, izlīdzināta melnzeme un iestādīti bērzi. Buivā un Ozolmuižā, iesaistoties vietējiem iedzīvotājiem, tika sakoptas ceļmalas un teritorija.

Sagatavoja:

Puikules Tautas nama vadītāja

Ziedīte Jirgensone