Alojas administrācija

Staiceles MMS dalība projektu konkursā “VIZUĀLĀS MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES UZLABOŠANA”

Staiceles Mūzikas un mākslas skola jau otro reizi piedalās VKKF izsludinātajā projektu konkursā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, un gūst atbalstu projekta realizācijai!

Staiceles MMS ir datorklase, kura ir aprīkota ar 7 datoriem, taču ar sen novecojušu operētājsistēmu, ar tiem nav iespējams produktīvi strādāt, jo tie nespēj veikt nepieciešamās funkcijas, saglabāt informāciju un apstrādāt failus optimālā ātrumā.

Skolā dators ir kā darbarīks, kuram ir jābūt teicamā stāvoklī, lai būtu izcils rezultāts!

Ceļš uz mūsdienīgu datorklasi aizsākās 2018. gadā, kad piedalījāmies VKKF izsludinātajā konkursā un guvām finansiālu atbalstu 1 datora komplektam ar programmatūru. Mēs tik ļoti novērtējām šī jaunā datora komplekta ienākšanu mūsu ikdienā, ka nolēmām turpināt uzsākto ceļu par mūsdienīgām IT tehnoloģijām, un startējām arī 2020. gada VKKF projekta konkursā.

Ņemot vērā, ka ar 2019.gada septembri Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem ir iespēja apgūt jaunus – mūsdienīgus mācību priekšmetus: datorgrafiku, animāciju, dizaina pamatus un grafisko dizainu, dators spēlēja vēl nozīmīgāku lomu ikdienas darbā.  Mācību procesos notiek regulāra mijiedarbība starp mācību stundām, kurā viens no galvenajiem rīkiem ir dators.

Atkārtoti piedaloties projekta konkursā, mūsu mērķis bija iegūt 6 jaunus datora komplektus un programmas, mums par prieku, projekta ietvaros tika piešķirts finansējums  4 datora komplektu un programmu iegādei.

Ar nepacietību gaidām jauno mācību gadu, kad visi tiksimies klātienē un turpināsim radoši darboties!

Paldies Valsts kultūrkapitālā fondam, ka mūs sadzirdēja un sniedza finansiālo atbalstu!