Aloja

28.maijā notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 2020.gada 28.maijā plkst. 17.00, Darbnīcu iela 2, Ungurpils, Alojas novads (SIA “Tēraudiņi”).

Darba kārtība:

  1. Aktualitātes uzņēmēju vidū- Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  2. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sēžu apmeklējums– Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  3. Alojas un Staiceles pilsētu un pagastu pārvaldnieku vīzijas par turpmāku pagastu attīstību– Alojas pilsētas un pagasta pārvaldniece Zanda Aderniece, Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldnieks Rihards Būda;
  4. Par nekustamajiem īpašumiem- Inese Veinberga, SIA “Tēraudiņi”;
  5. Par Alojas novada uzņēmēju savstarpējo sadarbību– Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  6. Preču un pakalpojumu zīmes “Alojas novadā Labi darīts!” popularizēšana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  7. Alojas novada uzņēmēju kopsapulces 2020 organizēšana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  8. Alojas novada Uzņēmēju dienas 2021 organizēšana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  9. Citi jautājumi: Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv