Aloja

Par 2019./2020.m.g. nozīmīgākajiem notikumiem Alojas Mūzikas un māksla skolā

Aizvadītais gads Alojas Mūzikas un mākslas skolā ir nozīmīgiem notikumiem bagāts. Šo mācību gadu esam pavadījuši 25.gadu jubilejas zīmē, 2020. gada 25. janvārī atzīmējot skolas jubileju ar skanīgu koncertu un krāšņām izstādēm Alojas Kultūras namā. Savstarpējā sadarbība palīdzēja neapstāties ikdienas mācību procesā un attīstībā.

Skolas draudzība ar Limbažu, Salacgrīvas un Staiceles Mūzikas un mākslas skolām kopējā muzikālā projektā-Adventa koncertā “Komponisti-jubilāri” un mākslas nodaļas audzēkņu izstāde un radošā darbnīca “Izgatavo savu egles rotu” notika Alojas kultūras namā 1.decembrī. 

Veiksmīgā sadarbībā ar Nodibinājumu “Limbažu fonds” koklētāja Marija Alise Jenča piedalījās pasākumos “Lūgšanu brokastis” Puikules Muižā un Nodibinājuma jubilejas pasākumā Limbažos. Alojas MMS koklētāju ansamblis sekmīgi gatavojās Dziesmu un deju svētkiem, piedaloties kokļu mūzikas koncertā “Koklē vēju vanadziņ!” Saulkrastos š.g. 28.februārī.

Ģitāras klases audzēkņi Rūdolfs Roļskijs un Jānis Nauris Čukurs ar labiem rezultātiem piedalījās Valsts konkursa II kārtā Cēsīs un Andra Grīnberga ģitāristu konkursā “Kur tad tu nu biji-2020” Mārupē, kur R. Roļskijs par savu sniegumu saņēma Atzinību.

Radoši notikumi bija eifonija klases audzēkņa Sīmaņa Siliņa dalība koncertā “Ziemassvētku tubas” decembrī,  pūšamo instrumentu ansambļa un 2.klavieru klases audzēknes Sanijas Mitrovskas, un mazo mākslinieku dalība Starptautisko mūzikas un mākslas svētku koncertā un izstādē Valmierā, Mūzikas skolā Universum, kas norisinājās 11.martā. Apmeklējām Cīrihes jauniešu simfoniskā orķestra koncertu Lielajā Ģildē Rīgā, koncertlekciju “L.van Bēthovenam-250” Cēsu koncertzālē un franču komponistu mūzikas koncertu Ventspils koncertzālē.

Aktīva bija izstāžu darbība – tika sagatavotas izstādes Alojas bibliotēkā, Alojas Ausekļa vidusskolā, Alojas kultūras namā, Alojas MMS. Audzēknei Sabīnei Liepiņai tika atklāta personālizstāde Alojas Dienas centrā. Skolas audzēkņi piedalījās Alojas muzeja aušanas akcijā TV raidījuma “Province” sižetā un Labdarības organizācijas “Eurika” akcijā “Labdarības kartiņas”.

Notika Valsts konkursa I kārtas izvērtējums un apbalvošana mākslas nodaļas audzēkņiem,  muzeju prakse Rīgā un plenēra nodarbības bibliotēkā SALA. Tika nosūtīti darbi uz konkursiem J. Ivanova piemiņai Preiļu MS, III Starptautiskajam vizuālās mākslas darbu konkursam “Lauku ainava”, 48.Starptautiskajam bērnu mākslas darbu konkursam Lidicē un 10.Starptautiskajai bērnu un jauniešu mākslas izstādei “Vērtību sakta”.

Nozīmīgs bija skolas audzēkņu- absolventu veikums attālināto mācību laikā. Aizstāvēti  skolas Nobeiguma darbu projekti – Idejas un ieteikumi radošām un attīstošām aktivitātēm un nojumes sienas gleznojuma projekts  PII “Auseklītis” Vilzēnos. Viesu grāmatas projekts “Koku stāsti” un plakāts “Glābiet zemi”!

Jauno 2020./2021. mācību gadu uzsāksim 2. septembrī plkst. 16.00.

Rudenī skolā turpināsies iesāktais akreditācijas darbs, lai kā profesionālās ievirzes izglītības iestāde varam turpināt mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmu apmācību- flautas, saksofona, eifonija, trompetes, kokles, ģitāras, klavieru spēlē un zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, darbs materiālā, mākslas valodas pamatu apguvē.

Jauno audzēkņu uzņemšana skolā notiks 31. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00. Lai priecīga un jauka vasara! Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Direktore Laila Ulmane