Aloja

Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izlaidums

27. maijā Alojas Mūzikas un mākslas skolas dārzā svinīgi apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi saņēma jaunie mākslinieki un mūziķi. Svētku dienā absolventus, vecākus un skolas kolektīvu sveica Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda.

Mākslas nodaļu absolvēja Elizabete Bukulde, Samanta Kruja, Krista Kristīne Mangulsone un Reinis Kušķis. Absolventiem video sveicienu bija atsūtījusi bijusī skolotāja un direktores vietniece Sandra Lagzdiņa. Apsveikumu, atskaņojot J. Sibeliusa “Sūpļa dziesmu”, sniedza Violeta Anete Birkava. Skolas kolektīva vārdā vecāki saņēma Pateicības par atbalstu, sadarbību un personīgo ieguldījumu mācību darbā.

Mūzikas nodaļu absolvēja Violeta Anete Birkava, Amanda Dene, Emīls Kārlis Grīnbergs, Undīne un Marija Alise Jenčas. Muzikālus sveicienus sniedza E. K. Grīnbergs, atskaņojot Dž. Geršvina “Es palieku, jo mīlu”, un M. A. Jenča kopā ar skolotājiem, atskaņojot  R. Paula “Ilgais ceļš kāpās”. Pasākumos kopīgi piedzīvoto atcerējāmies skatoties bilžu prezentāciju, baudot kliņģeri un ābeļziedu smaržu.

Lai mums veiksmīga sadarbība kopīgi muzicējot un radoši darbojoties arī turpmāk! Vēlam veiksmi mācībās, turpinot izglītību A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, Marijai Alisei Jenčai!

Teksts: Direktore Laila Ulmane

Foto: Andrejs Sņeško