Aloja

Ziemeļvidzemes pašvaldības kontrolē atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” divdesmit vienai pašvaldībai lietošanā nodevis līgumu tiešsaistes sistēmu LAIPA. Šobrīd darbu ar LAIPU uzsāk Vecpiebalgas novada pašvaldība. Tiešsaistes sistēma pašvaldībām ļauj nodrošināt efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli savā administratīvajā teritorijā un palīdz izslēgt situācijas, kad atkritumu maisi nonāk dabā un citās neatbilstošās vietās.

Pateicoties LAIPAI, ikdienā, atrodoties ārpus biroja telpām un apsekojot īpašumus, pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem, tai skaitā pašvaldību policijai, ir pieejama aktuālā informācija par pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumiem.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Sadarbībā ar pašvaldībām nemitīgi ne tikai aktualizējam iedzīvotāju prasībām atbalstošus pakalpojumus, bet kopā strādājam pie risinājumiem, lai atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbība pašvaldību administratīvajās teritorijās tiktu uzraudzīta. Atkritumu apsaimniekošanas līgumu tiešsaistes sistēmu LAIPA ieviešam savas darbības pašvaldībās jau kopš 2015. gada. Pašvaldībās, kurās sistēma jau darbojas, nenoslēgto līgumu skaits ir būtiski samazinājies, pilsētu teritorijās nenoslēgto līgumu skaits vietām vairs ir tikai 5% robežās, lauku teritorijās ap 15%.”

Pašvaldības saistošie noteikumi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir pienākums slēgt līgumu par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kam līgums nav noslēgts, pašvaldības izsaka brīdinājumu un aicinājumu sakārtot līgumsaistības.

Gints Kukainis norāda: “Šobrīd vairākās pašvaldībās norit darbs arī pie pašvaldību saistošo noteikumu aktualizēšanas atkritumu apsaimniekošanas jomā. Rezultāta sasniegšanai ne mazāku akcentu kopīgi veltam arī vides izglītības aktivitātēm, mēģinot mainīt iedzīvotāju paradumus un virzot tos vides ilgtspējas saglabāšanai.”

Pašvaldību teritorijās ir pieejama infrastruktūra – EKO punkti, EKO laukumi – dalīti vāktu atkritumu bezmaksas nodošanai. Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, samazinās ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par nešķirotu atkritumu izvešanu, jo sašķiroto atkritumu izvešana iedzīvotājiem joprojām, pat neskatoties uz šī brīža situāciju pārstrādes tirgū, ir bez maksas. Atkritumu šķirošana palīdz taupīt enerģiju un saudzēt dabu, jo iepakojuma materiālu pārstrādei ir nepieciešams mazāk resursu kā ražošanai no jaunām izejvielām.

ZAAO ir 28 pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos.

Ārkārtējās situācijas laikā ZAAO klientu apkalpošanas speciālisti darbu turpina attālināti. Klienti var sazināties pa tālr.64281250 vai e-pastā: zaao@zaao.lv, katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, par līgumu slēgšanu un citiem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem.

 Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste