Aloja

Īstenots Zivju resursu aizsardzības projekts Alojas novadā

2020. gada 28. un 29. aprīļa Zivju fonda padomes sēdē apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.

Šī projekta ietvaros Alojas novada dome iegādājās inventāru, lai veiktu zivju resursu aizsardzības pasākumus upēs un ezeros zivju nārsta laikā, aprīkojot Pašvaldības Policiju regulārām kontrolēm un operatīvo darbību veikšanai, tādējādi mazinot nelikumīgu  makšķerēšanu un zvejniecību.

Projekta ietvaros iegādātas četras pārvietojamas, nakts redzamības kameras, tādējādi papildinot iepriekšējo gadu Zivju fonda projektā iegādāto aprīkojumu (piekabe ar tentu, laiva ar motoru, nakts redzamības binokļi un lukturi).

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 1 148,68 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 1 033,81 EUR

Sagatavoja: projektu vadītāja Aiva Miškovska