Aloja

18.jūnijā notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 2020.gada 18.jūnijā plkst. 17.00, „Ģinēni”, Staiceles pagasts, Alojas novads, LV-4043 (SIA “RUDZO”).

Darba kārtība:

  1. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam- Kristīns Gabrāns,Apsardzes firmas MUSTANGS pārstāvis;
  2. Atkritumu apsaimniekošanas politika, tarifi, nākotnes perspektīvas- Gints Kukainis, ZAAO valdes priekšsēdētājs;
  3.  Par nekustamajiem īpašumiem- Inese Veinberga, SIA “Tēraudiņi”;
  4. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sēžu apmeklējums– Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  5. Citi jautājumi: Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv