Aloja

Alojas novada Jaunatnes darba komanda viesojas Limbažu jauniešu centrā

Limbažu jauniešu centrā 5. jūnijā notika atvēršanas pasākums pēc renovācijas darbiem. Alojas novada Jaunatnes darba komanda devās uz šo pasākumu ar skaistu, Limbažiem pielāgotu devīzi “Tālāk mēs laiž kopā!”, kas ir mūsu sauklis Valsts programmas iesniegtajam starpnovadu sadarbības projektam “Tālāk kopā”. Kad tika plānota piedalīšanās projektā, apsvērām sadarbību gan ar Salacgrīvas novadu, gan Limbažu novadu. Jau pirmajā sarunā par kopīgu projekta īstenošanu, tika saņemta pozitīva atbilde no Limbažu novada. Tam sekoja vairākas sarunas gan zoom platformā, gan klātienē (ar Limbažu novada našķiem) optimistiskā gaisotnē, kuras jauniešu centra vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste Madara Skrastiņa piepildīja ar savu dzīvesprieku un enerģiju. Projekta apstiprināšanas gadījumā, kopīgi ar Madaru Skrastiņu tiks strādāts pie mobilā un digitālā darba sistēmas izveides, lai apvienotajā novadā jaunatnes darbs tiktu kvalitatīvi veikts arī turpmāk. Jauniešu centram tika uzdāvināts rats, kas simbolizēs kopīgo sadarbību un mobilo darbu abos novados, un auduma maisiņi ar uzgleznotu devīzi. Alojas novada pārstāvji cer, ka rats rotās atjaunotās jauniešu centra telpas, un auduma maisiņi kalpos, lai pārnēsātu radošas lietas.

Pasākums tika organizēts rabarberu tematikā, viesi bija aicināti filmēt video, kurā tiek padots rabarberu kāts un vienā vārdā raksturoti jaunieši. Vēl katram no lielas bļodas bija jāizvelk bumbiņu ar uzdevumu, kurš būs jāveic kopā ar Limbažu jauniešu centra darbiniekiem. Tika padomāts par dažādām jaukām detaļām, lai viesi justos gaidīti un būtu nodarbināti visa pasākuma garumā.

Alojas novadu pasākumā pārstāvēja Alojas novada domes Dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa, Alojas novada jauniešu domes priekšsēdētāja Marta Čukure ar savu brāli un jauniešu domes biedru Jāni Nauri Čukuru, kā arī Alojas novada jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere.

Draudzīga sadarbība ar Limbažu jauniešu centru Alojas novada jaunatnes lietu speciālistei un jauniešu domei sākās jau pagājušā gada sākumā, kad ar iepriekšējo Jauniešu centra darbinieci Martu Dunduri, tika plānota sadarbība, un Alojas novada jauniešu domes jaunieši ciemojās pasākumā “RAMPA” ar dvieļbola aktivitāti.

Alojas novada komanda cer, ka turpmākā sadarbība būs tik pat veiksmīga kā līdzšinējā, un novēl Jauniešu centram daudz spožas idejas, prieku strādāt un pozitīvus jauniešus apkārt!

Sagatavoja: Monta Meldere