Aloja

Alojas novada Sociālais dienests atsāk klientu pieņemšanu klātienē

Alojas novada domes Sociālais dienests no š.g. 10.jūnija atsāk klientu pieņemšanu klātienē! Klientu pieņemšana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot Covid – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un tajā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un rekomendācijas.

Sociālā dienesta darbinieku kontakti:

Sociālā dienesta vadītāja J. Beķere, T. 64031220, 29476711

Alojas pilsētas un pagasta pārvaldē, T. 64020442, 29243319

Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē, T. 29150852, 26331197, 64035402

Braslavas pagasta pārvaldē, T. 29150852

Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, T. 64031002, 25617714

*Likuma 2.panta pirmā daļa nosaka, ka, ja vien citos likumos nav noteikts citādi, valsts institūcijas atjauno savu darbību, kāda paredzēta normatīvajos aktos, ievērojot šajā likumā minēto, kā arī šādus nosacījumus:

1) iespēju robežās turpina attālināti sniegt pakalpojumus, neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo slogu institūcijai;

2) atjauno pakalpojumu saņemšanu klātienē tikai tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām.